VÅRA TJÄNSTER

Support
SUPPORT

Vid olika problem så behövs olika typer av support. Ibland behöver vi komma ut på plats och ibland så går det bra att lösa på distans. Många kunder väljer att teckna avtal med oss, till exempel fasta besök där vi utför underhåll och (preventiv service) förebygger akuta situationer. Andra kunder kontaktar oss när behov uppstår.

DR-fjärrsupport

Istället för att vi kommer ut till ditt företag kan våra tekniker lösa många problem genom att fjärrstyra din dator över internet precis som om dom satt framför den När problemet är löst kommer du direkt kunna fortsätta arbeta utan att förlora värdefull tid.

Via länken nedan kan du tillåta en tekniker att upprätta en förbindelse till din PC. DR-Fjärrsupport PC

DR-DM

Med hjälp av en programvara som installeras på önskad enhet, kan vi tidigt få larm om eventuella fel i er miljö, många gånger innan de upptäcks av användaren. Programmet underlättar även vid felsökning av övervakad enhet genom att vi snabbt kan se var larmen kommer ifrån. Övervakningen kan även anpassas och användas för automatiska uppdateringar, inventering och licenshantering. En ytterligare fördel är den snabba och enkla fjärrsupporten.

DR-hustekniker

För att hålla IT-miljön på ert företag uppdaterad och trygg erbjuder vi regelbundna kontroller av din IT-miljö. Vi går igenom din IT-miljö, åtgärdar och förebygger eventuella problem. Vi får en bra inblick i hur ni arbetar och kan erbjuda lösningar som effektiviserar er arbetsprocess. Du får en, säkrare, tryggare och mer stabil IT-miljö.

DR-inställelse

Vid oförutsägbara akuta händelser kommer DR-Inställelse till god användning. Vi planerar om och garanterar dig att påbörja en felsökning inom avtalad tid.

DR-helpdesk

I DR-helpdesk får du hjälp med enklare användarsupport via telefon och fjärrsupport. Ärenden som inte kan hanteras direkt i helpdesk bokas in med tekniker på plats. Alla ärenden registreras i Datarådgivarnas arbetsordersystem och följs upp tills dess att användaren anser ärendet som avslutat. DR-Helpdesk är öppen helgfria vardagar 08.00 - 17.00.