VÅRA TJÄNSTER

Säkerhet
SÄKERHET

Säkerhetshoten idag ökar och det är därför extra viktigt att tänka på säkerheten. Det är inte alltid lätt att veta vad som är tillräckligt säkert för mitt företag. Vi går igenom er IT-miljö och pratar om hur ni jobbar och hur ni vill jobba framöver vilket vi utgår ifrån när vi ger er förslag på säkerhetsåtgärder. Vi säkerställer såklart också att det finns backup, antivirus och brandvägg.

DR-backup

Vi hjälper er att säkra era dokument och återskapa förlorad information vid behov. Med DR-Backup behöver ni inte längre investera i egen hårdvara och program. Ni slipper samtidigt helt ansvaret för manuell backup och underhåll, vilket frigör både tid och pengar. Filerna skickas krypterade och komprimerade och lagras i skyddade externa lokaler med bra redundans. Dagliga kontroller utförs av alla backupjobb så att ni kan känna er trygga och veta att backupen har gått som den ska.

DR-brandvägg

I tider där det förekommer allt mer intrång mot företag är det extra viktigt med en fungerande, säker och stabil nätverksmiljö. Med DR-Brandvägg kan ni skydda er verksamhet mot både externa och interna hot. DR-Brandvägg kan anpassas med ytterligare tjänster för utökat skydd som t.ex. innehållsfiltrering och loggning.

DR-klientbackup

Ett tryggt och enkelt sätt för dig som lagrar många dokument lokalt. Med ett klick skapas en kopia som sparas säkert och externt på våra servrar. En bra backup när man inte har en egen server. Även ett bra komplement till den vanliga backupen om man reser mycket och under resorna sparar mycket på sin lokala hårddisk.

DR-antivirus

Idag utsätts datorer och servrar för en ny generation hot som kan orsaka dig och ditt företag stora skador. Vi samarbetar med en marknadsledande leverantör för att kunna erbjuda en produkt med så hög säkerhetsnivå som möjligt. DR-Antivirus skyddar mot många hot och blockerar webbsidor med skadlig kod men bör kompletteras med andra säkerhetslösningar för ett mer heltäckande skydd.