Lena
Lena

Säljassistent

Direkt: 0155-29 24 05
Växel: 0155-29 24 00

Ordningsvakten
Med stort hjärta ser hon till att det är ordning och reda på kontoret och personalen.