Utbyte av batterier på vissa HP-datorer

10 January 2018

HP har vid ingången till 2018 gått ut med en säkerhetsåterkallelse för batterier i vissa bärbara datorer som såldes av HP mellan december 2015 och december 2017.
Batterierna som är berörda löper risk att bli överhettade med ökad brandrisk som följd vilket gör att det är ytterst viktigt att varje enskild köpare kontrollerar sitt datorbatteri.

Följ nedanstående länk för att ta del av informationen och instruktionerna från HP.
Där framgår också exakt vilka datormodeller som kan vara påverkade.

HP har vid ingången till 2018 gått ut med en säkerhetsåterkallelse för batterier i vissa bärbara datorer som såldes av HP mellan december 2015 och december 2017.
Batterierna som är berörda löper risk att bli överhettade med ökad brandrisk som följd vilket gör att det är ytterst viktigt att varje enskild köpare kontrollerar sitt datorbatteri.

Följ nedanstående länk för att ta del av informationen och instruktionerna från HP.
Där framgår också exakt vilka datormodeller som kan vara påverkade.

https://batteryprogram687.ext.hp.com/sv-SE/

Ägare av berörda datorer ansvarar själva för batteribytet.
För den som av olika skäl inte vill eller kan hantera kontrollen och det eventuella batteribytet kan tekniker från Datarådgivarna bokas.

Erik Gunstad
Teknikchef